Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Grafika, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: A-GR-2S
  Nazwa: Grafika, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Grafika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Artystyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Grafika
II semestr, Grafika
III semestr, Grafika
IV semestr, Grafika

Pozostałe toki nauczania

1 sem, spec. gr.proj
2 sem spec .gr.proj
3 sem, spec.gr.proj
4 sem, spec.gr.proj
1 sem, gr.warsztatowa
2 sem, gr.warsztatowa
3 sem, gr.warsztatowa
4 sem, gr.warsztatowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz ocena dokumentacji artystycznej

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Grafika
Magisterium - Grafika
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku grafika zna zagadnienia współczesnej grafiki artystycznej i użytkowej. Posiada praktyczną znajomość eksperymentalnych technik graficznych, druku cyfrowego, fotografii użytkowej oraz multimediów i animacji komputerowej. Ma wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej, psychologii twórczości i socjologii sztuki. Jest przygotowany do projektowania i organizacji przestrzeni, jak również do działania w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.

Absolwent specjalności grafika projektowa posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.

Profile zawodowe absolwentów: artysta grafik- profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej; dyrektor kreatywny w agencji reklamowej; projektant grafiki użytkowej w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych; grafik komputerowy posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji; kurator wystaw; animator kultury organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne; promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass – mediach.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.