Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: A-J-LS
  Nazwa: Jazz i muzyka estradowa, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Jazz i muzyka estradowa
Kierunki do
wyboru:
Jazz i muzyka estradowa wykonawstwo instrumentalne
Jazz i muzyka estradowa wykonawstwo wokalne
Jednostki: Wydział Artystyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Jazz i muzyka estradowa
II semestr, Jazz i muzyka estradowa
III semestr, Jazz i muzyka estradowa
IV semestr, Jazz i muzyka estradowa
V semestr, Jazz i muzyka estradowa
VI semestr, Jazz i muzyka estradowa

Pozostałe toki nauczania

I semestr, wykonawstwo instrumentalne
II semestr, wykonawstwo instrumentalne
III semestr, wykonawstwo instrumentalne
IV semestr, wykonawstwo instrumentalne
V semestr, wykonawstwo instrumentalne
VI semestr, wykonawstwo instrumentalne
I semestr, wykonawstwo wokalne
II semestr, wykonawstwo wokalne
III semestr, wykonawstwo wokalne
IV semestr, wykonawstwo wokalne
V semestr, wykonawstwo wokalne
VI semestr, wykonawstwo wokalne

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Jazz i muzyka estradowa
Uprawnienia zawodowe:

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE ABSOLWENTA:

Absolwent posiada kwalifikacje do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej w charakterze solisty oraz członka zespołów instrumentalnych i wokalno – instrumentalnych. Dysponuje umiejętnościami warsztatowymi w zakresie wykonawstwa instrumentalnego lub wokalnego, które uzupełnia wiedza humanistyczna i muzyczna, określona programem studiów. Jest przygotowany do prowadzenia działalności upowszechniającej muzykę jazzową i rozrywkową w instytucjach kultury oraz do podejmowania inicjatyw dotyczących koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej oraz projektów multimedialnych.

KWALIFIKACJE I PROFIL ZAWODOWY:

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich w obszarze studiów poświęconych sztuce (w zakresie sztuk muzycznych).

Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ( z wybieralnym modułem muzyka rozrywkowa). Absolwent może także przystąpić do rekrutacji na studia II stopnia na kierunek zgodny z ukończoną specjalnością.

Umiejętności artystyczne absolwenta w powiązaniu z jego wiedzą i kompetencjami ogólnymi składają się na kwalifikacje zawodowe artysty muzyka. Może się on realizować w zakresie wykonawstwa estradowego, podejmować prace w teatrach muzycznych i musicalowych, prowadzić zajęcia jako animator w domach kultury.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.