Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Chemia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: C-C-2S
  Nazwa: Chemia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: chemia
Kierunki do
wyboru:
chemia analityka chemiczna
chemia chemia kryminalistyczna
chemia chemia podstawowa i stosowana
chemia chemia podstawowa i stosowana Chemia materiałowa
chemia chemia podstawowa i stosowana nieorganiczna
chemia chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
chemia base and applied chemistry materials chemistry
chemia technologie fotoniczne i światłowodowe
Jednostki: Wydział Chemii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

I semestr, analityka chemiczna
II semestr, analityka chemiczna
III semestr, analityka chemiczna
IV semestr, analityka chemiczna
I semestr, chemia podstawowa i stosowana
I semestr, specjalizacja Chemia materiałowa
II semestr, specjalizacja Chemia materiałowa
III semestr, specjalizacja Chemia materiałowa
IV semestr, specjalizacja Chemia materiałowa
I semestr, specjalizacja nieorganiczna
II semestr, specjalizacja nieorganiczna
III semestr, specjalizacja nieorganiczna
IV semestr, specjalizacja nieorganiczna
I semestr, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
II semestr, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
III semestr, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
IV semestr, chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
I semestr, chemia kryminalistyczna
II semestr, chemia kryminalistyczna
III semestr, chemia kryminalistyczna
IV semestr, chemia kryminalistyczna
I semestr, specjalizacja materials chemistry
II semestr, specjalizacja materials chemistry
III semestr, specjalizacja materials chemistry
IV semestr, specjalizacja materials chemistry
I semestr, technologie fotoniczne i światłowodowe
II semestr, technologie fotoniczne i światłowodowe
III semestr, technologie fotoniczne i światłowodowe
IV semestr, technologie fotoniczne i światłowodowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Chemia
Magisterium - Chemia
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.