Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-AG-LS
  Nazwa: Analityka gospodarcza, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: analityka gospodarcza
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Analityka gospodarcza
II semestr, Analityka gospodarcza
III semestr, Analityka gospodarcza
IV semestr, Analityka gospodarcza
V semestr, Analityka gospodarcza
VI semestr, Analityka gospodarcza

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Analityka gospodarcza
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku analityka gospodarcza absolwent posiada wiedzę zawodową z zakresu nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, zarządzanie) oraz praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie, w szczególności opierających się na oprogramowaniu i narzędziach informatycznych. Posiada umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętność wszechstronnej interpretacji ich wyników. Dysponuje wykształconą wrażliwością społeczną, otwartością na relacje z innymi podmiotami, zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nią. Absolwent ma możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów; profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania tego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych. Ma możliwość awansu zawodowego – zarówno pionowego, jak i poziomego; absolwent kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analityk, wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować może stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku z uwagi na szeroki zakres wiedzy posiada możliwość rozwijania umiejętności i technik analitycznych pozwalających także na awansowanie poprzez zajmowanie wyższych stanowisk w innych sektorach. Analitycy posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży są pracownikami poszukiwanymi przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), zapewniając wyższe prawdopodobieństwo trafności prognoz i analiz. Jest przygotowany do podjęcia pracy nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi, także na globalnym rynku pracy; wykorzystywane narzędzia pracy wpisują się w standardy światowe, a globalizacja powoduje, że procesy gospodarcze przebiegają w podobny sposób w większości rynków, co po uzupełnieniu o specyfikę branży lub lokalnej gospodarki pozwala na zatrudnienie i rozwój kariery także w najważniejszych centrach biznesowych świata i pracę według standardów globalnych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.