Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ekonomia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-E-2S
  Nazwa: Ekonomia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: ekonomia
Kierunki do
wyboru:
ekonomia ekonomia międzynarodowa
ekonomia gospodarka samorządowa
ekonomia systemy ekonomiczne
ekonomia polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
ekonomia ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Ekonomia
II semestr, Ekonomia
III semestr, Ekonomia

Pozostałe toki nauczania

II semestr, ekonomia międzynarodowa
III semestr, ekonomia międzynarodowa
IV semestr, ekonomia międzynarodowa
III semestr, gospodarka samorządowa
IV semestr, gospodarka samorządowa
II semestr, systemy ekonomiczne
III semestr, systemy ekonomiczne
IV semestr, systemy ekonomiczne
II semestr, polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
III semestr, polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
IV semestr, polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności
III semestr, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
IV semestr, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Ekonomia
Magisterium - Ekonomia
Magisterium - Ekonomia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent kierunku Ekonomia jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym - rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.