Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-FR-2N
  Nazwa: Finanse i rachunkowość, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: finanse i rachunkowość
Kierunki do
wyboru:
finanse i rachunkowość instrumenty i instytucje rynku finansowego
finanse i rachunkowość menadżer finansowy
finanse i rachunkowość systemy rachunkowości i finanse publiczne
finanse i rachunkowość audyt i rachunkowość zarządcza
finanse i rachunkowość podatki i finanse publiczne
finanse i rachunkowość certyfikowany menadżer bankowy
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Finanse i rachunkowość
II semestr, Finanse i rachunkowość
III semestr, Finanse i rachunkowość
IV semestr, Finanse i rachunkowość

Pozostałe toki nauczania

II semestr, instrumenty i instytucje rynku finansowego
III semestr, instrumenty i instytucje rynku finansowego
IV semestr, instrumenty i instytucje rynku finansowego
III semestr, menadżer finansowy
IV semestr, menadżer finansowy
II semestr, systemy rachunkowości i finanse publiczne
III semestr, systemy rachunkowości i finanse publiczne
IV semestr, systemy rachunkowości i finanse publiczne
III semestr, audyt i rachunkowość zarządcza
IV semestr, audyt i rachunkowość zarządcza
III semestr, podatki i finanse publiczne
IV semestr, podatki i finanse publiczne
III semestr, certyfikowany menadżer bankowy
IV semestr, certyfikowany menadżer bankowy

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Finanse i rachunkowość
Magisterium - Finanse i rachunkowość
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie zjawisko ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Może podjąć pracę w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy. Cechuje się również etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.