Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-FR-LN
  Nazwa: Finanse i rachunkowość, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: finanse i rachunkowość
Kierunki do
wyboru:
finanse i rachunkowość finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
finanse i rachunkowość bankowość i rynki finansowe
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Finanse i rachunkowość
II semestr, Finanse i rachunkowość
III semestr, Finanse i rachunkowość
IV semestr, Finanse i rachunkowość
V semestr, Finanse i rachunkowość
VI semestr, Finanse i rachunkowość

Pozostałe toki nauczania

V semestr, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
VI semestr, finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
V semestr, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
VI semestr, rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
V semestr, bankowość i rynki finansowe
VI semestr, bankowość i rynki finansowe
V semestr, specjalista bankowy
VI semestr, specjalista bankowy

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Finanse i rachunkowość
Licencjat - Finanse i rachunkowość
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych . Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności analizowania i znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.