Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: E-FR-LS
Nazwa: Finanse i rachunkowość, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: finanse i rachunkowość
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
finanse i rachunkowość finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
finanse i rachunkowość rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
finanse i rachunkowość bankowość i rynki finansowe
finanse i rachunkowość finanse małego i średniego przedsiębiorstwa
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Finanse i rachunkowość
Licencjat - Finanse i rachunkowość
Licencjat - Finanse i rachunkowość
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych . Rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiada umiejętności analizowania i znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0