Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Logistyka, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-LG-LN
  Nazwa: Logistyka, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: logistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Logistyka
II semestr, Logistyka
III semestr, Logistyka
IV semestr, Logistyka
V semestr, Logistyka
VI semestr, Logistyka

Pozostałe toki nauczania

V semestr Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
VI semestr Zarządzanie przedsiębiorstem logistycznym
V semestr Logistyka międzynarodowa
VI semestr Logistyka międzynarodowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Ekonomia
Licencjat - Logistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka posiada wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych (ekonomicznych), szczegółową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw logistycznych. Umie wykorzystać wiedzę ekonomiczną do projektowania i wdrażania rozwiązań usprawniających działanie organizacji i przebieg procesów logistycznych w gospodarce w skali mikroekonomicznej. Posiada umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek. Rozumie i posiada umiejętność rozwiązywania problemów funkcjonowania organizacji i przebiegu procesów w gospodarce z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich, w szczególności odwołujących się do rozwiązań i narzędzi wykorzystujących technologie informatyczne i informacyjne. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent specjalności Logistyka międzynarodowa posiada wiedzę i podstawowe kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub włączenia się w działalność przedsiębiorstw, prowadzonych przez inne osoby, w szczególności opierających podstawę swoich relacji gospodarczych na kontaktach i wymianie gospodarczej z zagranicą. Studia na tej specjalności umożliwiają zapoznanie się z aktualnymi wymaganiami międzynarodowego rynku TSL.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.