Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-Z-LN
  Nazwa: Zarządzanie, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Zarządzanie
II semestr, Zarządzanie
III semestr, Zarządzanie
IV semestr, Zarządzanie
V semestr, Zarządzanie
VI semestr, Zarządzanie

Pozostałe toki nauczania

III semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
IV semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
III semestr, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
IV semestr, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
V semestr, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
VI semestr, zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
III semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
IV semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
V semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
VI semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
V semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
VI semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Zarządzanie
Licencjat - Zarządzanie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Ponadto posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomość języka specjalistycznego z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Specjalność realizowana jest poprzez dostarczenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania międzynarodowego oraz w warunkach gospodarki sieciowej. Absolwent specjalności posiada umiejętności niezbędne do projektowania systemów zarządzania, zarządzania projektami, a także zakładania i prowadzenia firmy oraz zarządzania operacyjnego. Absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w wybranej, funkcjonalnej dziedzinie przedsiębiorstwa, jako specjaliści ds. organizacji i zarządzania w różnych jednostkach organizacyjnych, jako konsultanci w zakresie zarządzania. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.