Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: E-Z-LS
  Nazwa: Zarządzanie, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie zarządzanie produktem i wizerunkiem marki
zarządzanie reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
zarządzanie zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostki: Wydział Ekonomiczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Zarządzanie
II semestr, Zarządzanie
III semestr, Zarządzanie
IV semestr, Zarządzanie
V semestr, Zarządzanie
VI semestr, Zarządzanie

Pozostałe toki nauczania

III semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
IV semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
V semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
VI semestr, zarządzanie przedsiębiorstwem
III semestr, zarządzanie produktem i wizerunkiem marki
IV semestr, zarządzanie produktem i wizerunkiem marki
V semestr, zarządzanie produktem i wizerunkiem marki
VI semestr, zarządzanie produktem i wizerunkiem marki
V semestr, reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
VI semestr, reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
III semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
IV semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
V semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi
VI semestr, zarządzanie zasobami ludzkimi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Zarządzanie
Licencjat - Zarządzanie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Może podjąć pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Ponadto posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz znajomość języka specjalistycznego z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.