Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filozofia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-FLZ-LS
  Nazwa: Filozofia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Filozofia
Kierunki do
wyboru:
Filozofia doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia etyczna
Filozofia ogólnofilozoficzna
Filozofia religioznawcza
Filozofia teoretyczna
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filozofia
II semestr, Filozofia
III semestr, Filozofia
IV semestr, Filozofia
V semestr, Filozofia
VI semestr, Filozofia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
II semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
III semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
IV semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
V semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
VI semestr, doradztwo i komunikacja w biznesie
II semestr, etyczna
III semestr, etyczna
IV semestr, etyczna
V semestr, etyczna
VI semestr, etyczna
II semestr, ogólnofilozoficzna
III semestr, ogólnofilozoficzna
IV semestr, ogólnofilozoficzna
V semestr, ogólnofilozoficzna
VI semestr, ogólnofilozoficzna
II semestr, religioznawcza
III semestr, religioznawcza
IV semestr, religioznawcza
V semestr, religioznawcza
VI semestr, religioznawcza
I semestr, teoretyczna
II semestr, teoretyczna
III semestr, teoretyczna
IV semestr, teoretyczna
V semestr, teoretyczna
VI semestr, teoretyczna
I semestr, kultury azjatyckie
II semestr, kultury azjatyckie
IV semestr, kultury azjatyckie
V semestr, kultury azjatyckie
VI semestr, kultury azjatyckie
III semestr, kultury azjatyckie
IV semestr, kultury azjatyckie
V semestr, kultury azjatyckie
VI semestr, kultury azjatyckie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Filozofia
Licencjat - Filozofia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów filozoficznych pierwszego stopnia posiada wiedzę podstawową w zakresie propedeutyki filozofii, historii filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) oraz logiki, a także w zakresie dyscyplin systemowych filozofii: ontologii, epistemologii, filozofii człowieka, etyki, estetyki, filozofii religii, filozofii nauki i filozofii umysłu. Rozumie znaczenie filozofii w kulturze duchowej Europy, miejsce filozofii polskiej w tradycji filozofii Zachodu.

Potrafi prezentować koncepcje filozoficzne oraz sytuować je w określonej epoce, dokonywać analizy i interpretacji tekstów źródłowych z filozofii oraz tłumaczyć obcojęzyczne teksty. Na lektoracie z języka starożytnego i nowożytnego oraz na translatorium z języka obcego zyskuje niezbędne narzędzia do kształcenia , co pozwala mu budować wiedzę nie tylko na podstawie polskich przykładów. Jest przygotowany do kontynuacji własnego kształcenia na studiach drugiego stopnia - filozoficznych i pozafilozoficznych w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. Posiada określone sprawności intelektualne: sztukę stawiania zagadnień, prowadzenia dyskusji i stosowania poprawnej argumentacji. Jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie pod warunkiem uzyskania specjalności nauczycielskiej lub w środkach masowego przekazu.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.