Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kognitywistyka stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-K-2S
Nazwa: Kognitywistyka stacjonarne drugiego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Kognitywistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Kognitywistyka Znak, język i komunikacja
Kognitywistyka Sztuczna inteligencja i logika
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Kognitywistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku kognitywistyka studia II stopnia ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę obejmującą funkcjonowanie procesów poznawczych człowieka na różnych poziomach: fizycznym, psychologicznym, neurobiologicznym i obliczeniowym. Absolwent ujmuje problemy poznania ludzkiego jako problemy inter- i transdyscyplinarne, rozumiejąc wyzwania metodologiczne związane z takim podejściem. W szczególności absolwent ma wiedzę na temat neuropsychologii poznania ludzkiego; w tym kontekście charakteryzuje procesy poznawcze w perspektywie rozwojowej.

Absolwent potrafi opisywać i analizować język jako indywidualny i rozszerzony proces poznawczy: ma pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, neuro– i psycholingwistyki, formalnych i semiotycznych analiz języka naturalnego. Absolwent ma pogłębioną w toku studiów wiedzę i umiejętności związane z różnymi aspektami funkcjonowania języka naturalnego w ramach kursów wybieralnych.

Absolwent ma wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania symbolicznego i neuromodelowania wybranych zdolności poznawczych w sztucznej inteligencji. W szczególności potrafi analizować funkcjonowanie człowieka w kategoriach systemu rozwiązującego problemy i podejmującego decyzje. Absolwent stosuje nowe technologie informatyczne i wybrane narzędzia sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu określonych problemów poznania ludzkiego. Absolwent ma pogłębioną w toku studiów wiedzę i umiejętności związane z obliczeniowym modelowaniem poznania w ramach kursów wybieralnych.

Absolwent kognitywistyki ma wiedzę obejmującą filozoficzne podstawy badań nad poznaniem; ma pogłębioną wiedzę dotyczącą roli filozofii świadomości, estetyki, filozofii przyrody w badaniach kognitywistycznych. Absolwent ujmuje człowieka jako system poznawczy usytuowany w środowisku fizycznym i społeczno-kulturowym.

Absolwent posiada bardzo dobrą znajomość praktyczną języka angielskiego, w szczególności w obszarach związanych z kierunkiem studiów.

Absolwent kognitywistyki potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym, potrafi zaplanować i koordynować działania takiego zespołu.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej aktywności zawodowej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)