Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-MISH-2S studenci
  Nazwa: Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
II semestr, Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
III semestr, Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
IV semestr, Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certifikaty: Magisterium - Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
Uprawnienia zawodowe:

1. Sylwetka absolwenta specjalności: Socjologia dialogu cywilizacyjnego

" Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do identyfikowania źródeł konfliktów i oceny możliwości ich rozwiązania w konkretnych przypadkach kontaktu międzycywilizacyjnego, zarówno na poziomie jednostek, grup, jak i instytucji.

" Potrafi identyfikować różnice między cywilizacjami i ich źródła.

" Potrafi wskazać specyfikę zachodniego kręgu kulturowego na tle cywilizacji pozaeuropejskich.

" Posiada podstawowe umiejętności sterowania dialogiem międzycywilizacyjnym na poziomie grupowym i instytucjonalnym.

" Potrafi przygotować programy działania zmierzające do rozwiązania, w takim zakresie w jakim jest to możliwe, konkretnych sporów międzycywilizacyjnych.

" Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania naukowe dotyczące dystansów kulturowych między osobami i grupami wywodzącymi się z różnych kręgów kulturowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.