Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Socjologia, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-S-2N
  Nazwa: Socjologia, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Socjologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Socjologia
II semestr, Socjologia
III semestr, Socjologia
IV semestr, Socjologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Socjologia
Magisterium - Socjologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów socjologicznych w Instytucie Socjologii UMCS otrzymał pełny zasób

wiedzy w zakresie kanonu socjologicznego, przedmiotów uzupełniających i fakultatywnych.

Posiada wiedzę interdyscyplinarną z pogranicza socjologii oraz historii, ekonomii,

psychologii, demografii, a także prawa i politologii. Został wyposażony w kompetencje

na poziomie użytkownika w zakresie obsługi komputera (internet), komputerowej analizy

danych (SPSS), języków obcych (głównie angielski) oraz umiejętności negocjacyjnych

(rozwiązywanie konfliktów) i komunikacyjnych umozliwiających nawiązywanie kontaktów

partnerskich ze środowiskami społecznymi bez względu na różnice społeczne, kulturowe,

religijne, światopoglądowe itp. Dzięki uzyskanej wiedzy merytorycznej, umiejętnościom

praktycznym i kompetencjom społecznym absolwent dwuletnich studiów magisterskich

uzupełniających z socjologii w UMCS może prowadzić badania empiryczne i uczestniczyć

w zespołowych projektach badawczych. Jest przygotowany do diagnozowania i wyjaśniania

życia społecznego w zakresie społeczności lokalnych i problemów środowiskowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.