Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-ZPP-LS
  Nazwa: Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Zarządzanie w politykach publicznych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
II semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
III semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
IV semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
V semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
VI semestr, Zarządzanie w politykach publicznych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Zarządzanie w politykach publicznych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku ma ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną, niezbędną dla studiowanego kierunku, w zakresie wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych. Posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego. Podczas studiów zapoznał się ze strukturą problemów publicznych, priorytetów w działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach czasowych i w wymiarach: przestrzennym, sektorowym i horyzontalnym. Posiada wiedzę o kluczowych fazach polityki publicznej a także wiedzę o charakterystyce działań w publicznych w Polsce, roli instytucji pozarządowych, interesariuszy polityk, roli administracji publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych.

Zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby realizowanych przez siebie zadań. Potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania, powiązania z pokrewnymi zagadnieniami, realizuje różnego rodzaju zadania, wynikające z podjęcia pracy zawodowej. Posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2.

Nawiązuje kontakty międzyludzkie umożliwiające mu włączane się w sieci społeczne; wykazuje gotowość do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego pracownika. Posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych, w firmach zajmujących się ewaluacją, tworzeniem strategii, gromadzeniem i analizą danych, w sektorze pozarządowym, w instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.