Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Anglistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-A-2S
  Nazwa: Anglistyka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki: anglistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Anglistyka nauczycielska
II semestr, Anglistyka nauczycielska
III semestr, Anglistyka nauczycielska
IV semestr, Anglistyka nauczycielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Anglistyka
Magisterium - Anglistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent anglistyki specjalności nauczycielskiej (studia drugiego stopnia, profil akademicki) posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabyte umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego, odbyte praktyki zawodowe (pedagogiczne i dydaktyczne), a także nabyte kompetencje językowe (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz poziom B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego).

Posiadane kwalifikacje predysponują Absolwenta do podjęcia pracy jako nauczyciel i wykładowca języka angielskiego w instytucjach MEN na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, w szkołach języka angielskiego, i w innych podmiotach oferujących szkolenia językowe. Absolwent jest również przygotowany do pełnienia roli tłumacza języka angielskiego. Dzięki specjalistycznemu kształceniu dyplomowemu z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, historii i wiedzy o społeczeństwie krajów angielskiego obszaru językowego, Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego przy poszanowaniu historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji w stosunkach polsko-brytyjskich, czy polsko-amerykańskich. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, dziennikarza i eksperta w środkach masowego przekazu, doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak biura tłumaczeń, agencje turystyczne, korporacje międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje użyteczności publicznej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.