Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Anglistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-A-LS
  Nazwa: Anglistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, 6 semestrów
Kierunki: anglistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Anglistyka nauczycielska
II semestr, Anglistyka nauczycielska
III semestr, Anglistyka nauczycielska
IV semestr, Anglistyka nauczycielska
V semestr, Anglistyka nauczycielska
VI semestr, Anglistyka nauczycielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Anglistyka
Licencjat - Anglistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent anglistyki specjalności nauczycielskiej (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, gruntowne przygotowanie nauczycielskie (psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne) do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej, oraz potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ).

Pogłębiona i usystematyzowana wiedza ogólna i specjalistyczna szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabyte umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego, odbyte praktyki zawodowe, a także nabyte kompetencje językowe predysponują Absolwenta studiów pierwszego stopnia anglistyki specjalności nauczycielskiej w pierwszym rzędzie do podjęcia pracy w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. W oparciu o wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (w postaci seminarium i towarzyszącego mu otoczenia kształceniowego) z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i historii oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji interkulturowych, Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego, zachowując poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego i kompetencji kulturowych, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne. Absolwent posiada przygotowanie do analizowania i komentowania życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, oraz inne kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w środkach masowego przekazu, instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.