Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

architektura informacji, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-AI-LS
  Nazwa: architektura informacji, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: architektura informacji
architektura informacji architektura systemów informacyjnych
architektura informacji Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, architektura informacji
II semestr, architektura informacji

Pozostałe toki nauczania

V semestr, architektura informacji
VI semestr, architektura informacji
III semestr, architektura informacji
IV semestr, architektura informacji
III semestr, architektura informacji, architektura systemów informacyjnych
IV semestr, architektura informacji, architektura systemów informacyjnych
V semestr, architektura informacji, architektura systemów informacyjnych
VI semestr, architektura informacji, architektura systemów informacyjnych
III semestr, architektura informacji, publikowanie cyfrowe i sieciowe
IV semestr, architektura informacji, publikowanie cyfrowe i sieciowe
V semestr, architektura informacji, publikowanie cyfrowe i sieciowe
VI semestr, architektura informacji, publikowanie cyfrowe i sieciowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Architektura informacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Architektura informacji – studia I stopnia, posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku architektura informacji i innych kierunkach humanistycznych i społecznych. Zdobyta wiedza stanowi również podstawę do podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu architektury informacji, nauki o informacji, komunikacji wizualnej, uzupełnionej elementami wiedzy z zakresu językoznawstwa i nauki o książce i kulturze ujmowanych w kontekście historycznym. Studia przygotowują do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Legitymuje się m.in. następującymi umiejętnościami:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych i wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy,

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji,

- ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi,

- zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacyjnych,

- ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych,

- potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualizacji informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Absolwent uzyskuje również profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przedmiotów specjalistycznych w ramach specjalizacji: Architektura systemów informacyjnych.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi, komunikacyjnymi oraz identyfikacji wizualnej – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Brane są pod uwagę takie zawody jak: architekt informacji, projektant baz danych, projektant stron internetowych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, specjalista od zarządzania informacją, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, instytucji naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i inne.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.