Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Archeologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-AR-2S
  Nazwa: Archeologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki: archeologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Archeologia
II semestr, Archeologia
III semestr, Archeologia
IV semestr, Archeologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Archeologia, specjalność historyczna
II semestr, Archeologia, specjalność historyczna
III semestr, Archeologia, specjalność historyczna
IV semestr, Archeologia, specjalność historyczna
I semestr, Archeologia, specjalność pradziejowa
II semestr, Archeologia, specjalność pradziejowa
III semestr, Archeologia, specjalność pradziejowa
IV semestr, Archeologia, specjalność pradziejowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Archeologia
Magisterium - Archeologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku archeologia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej archeologii, którą jest w stanie twórczo rozwijać i stosować w praktyce. Ma gruntowną wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dyscyplinami humanistycznymi i przyrodniczymi, posiada umiejętność jej integrowania i zastosowania w sytuacjach profesjonalnych. Opanował warsztat metodyczny i metodologiczny studiowanej dyscypliny, jest w pełni przygotowany do prowadzenia terenowych badań archeologicznych, samodzielnego opracowywania ich wyników oraz kierowania zespołem badawczym. Jest w stanie samodzielnie analizować źródła archeologiczne oraz formułować i rozwiązywać problemy badawcze.

Profil zawodowy absolwentów:

- dogłębna wiedza teoretyczna i źródłoznawcza z zakresu archeologii

- wszechstronne przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań terenowych

- umiejętność opracowania wyników badań w formie zgodnej z obowiązującą metodyką i wymogami konserwatorskimi

- umiejętność korzystania z metod i osiągnięć dyscyplin pomocniczych archeologii

- umiejętność tworzenia publikacji naukowych i prezentacji wyników swoich badań gabinetowych i terenowych w warunkach konferencyjnych i dydaktycznych.

Wiedza teoretyczna i praktyczna nabyta w trakcie studiów powinna umożliwić absolwentom wykonywanie zawodu archeologa, w tym prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do niej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w: placówkach naukowych, muzealnych, kulturalnych, urzędach konserwatorskich oraz firmach archeologicznych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.