Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.A-2S
  Nazwa: Filologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia angielska
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, filologia angielska
II semestr, filologia angielska
III semestr, filologia angielska
IV semestr, filologia angielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

"Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska posiada kwalifikacje w odniesieniu do realizacji 5 następujących celów globalnych:

(I) kwalifikacje językowe w zakresie biegłego posługiwania się językiem angielskim jako językiem obcym na poziomie C2

(II) kwalifikacje zawodowe w zakresie obowiązkowego kształcenia nauczycielskiego - w kontekście, nawiązaniu, i w odniesieniu do krajów angielskiego obszaru językowego i ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - problematyki literaturoznawczej, kulturoznawczej, językoznawczej, i dydaktycznej;

(III) kwalifikacje naukowo-badawcze w zakresie wybieralnego kształcenia dyplomowego, obejmującego udział w specjalistycznym programie magisterskim z zakresu problematyki literaturoznawczej, kulturoznawczej, językoznawczej, lub nauczycielskiej, zakończonym napisaniem i obroną pracy dyplomowej

(IV) kwalifikacje filologiczne i ogólnohumanistyczne umożliwiające kontynuację nauki na studiach III stopnia, szczególnie i w pierwszym rzędzie na kierunku neofilologia, ale także innych kierunkach humanistycznych i społecznych, w kraju i za granicą;

(V) kwalifikacje warsztatowe umożliwiające podjęcie aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy, przede wszystkim w obszarze edukacji, kultury, i administracji, ale także - dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności - w innych sektorach gospodarki.

Profile zawodowe absolwentów: Absolwenci studiów 2. stopnia na kierunku filologia angielska znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze edukacji związanej z kształceniem w zakresie języka angielskiego, na wszystkich poziomach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapu III i IV. Ponieważ prace dyplomowe - oprócz problematyki teorii i praktyki nauczania/uczenia się języka angielskiego jako obcego - obejmują także elementy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa, translatoryki i biznesu perspektywy zawodowe i posiadane uprawnienia obejmują również zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach, biurach tłumaczeń, szeroko rozumianych mediach, służbach dyplomatycznych, agencjach turystycznych, bankach, i firmach konsultingowych."

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.