Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.G-2S
  Nazwa: Filologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia germańska
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, filologia germańska
II semestr, filologia germańska
III semestr, filologia germańska
IV semestr, filologia germańska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

.Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki.

Absolwent posiada uprawnienia i kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Jest on ponadto przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji i negocjacji w języku obcym oraz tłumaczenia tekstów. Posiada również umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej, ekonomią i handlem oraz pracą w biurze jako specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy, asystent. Nabyte podczas studiów wiedza i kompetencje umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w charakterze: pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur (np. w branży turystycznej), tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.