Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.G-LS
  Nazwa: Filologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia germańska
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, filologia germańska
II semestr, filologia germańska
III semestr, filologia germańska
IV semestr, filologia germańska
V semestr, filologia germańska
VI semestr, filologia germańska

Pozostałe toki nauczania

VI semestr, filologia germańska, nauczycielska
VI semestr, filologia germańska, stosunki europejskie
I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia
V semestr, Filologia
VI semestr, Filologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Filologia
Licencjat - Filolgia germańska nauczycielska
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii germańskiej (studia pierwszego stopnia specjalizacja nauczycielska) posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze państw niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Absolwent uzyskuje zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest on ponadto przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji i negocjacji w języku obcym oraz tłumaczenia tekstów. Posiada również umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko rozumianą dziedziną komunikacji społecznej, ekonomią i handlem oraz pracą w biurze jako specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy, asystent. Nabyte podczas studiów wiedza i kompetencje umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w charakterze: pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur (np. w branży turystycznej), tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.