Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.ROS-2S
  Nazwa: Filologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia rosyjska
filologia filologia rosyjska specjalizacja nauczycielska
filologia filologia rosyjska specjalizacja tłumaczeniowa
Filologia rosyjksa, język rosyjski w biznesie
Filologia rosyjksa, rosjoznawstwo
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, filologia rosyjska
II semestr, filologia rosyjska
III semestr, filologia rosyjska
IV semestr, filologia rosyjska

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia
I semestr, Filologia rosyjska II stopnia tłumaczeniowa
II semestr, Filologia rosyjska II stopnia tłumaczeniowa
III semestr, Filologia rosyjska II stopnia tłumaczeniowa
IV semestr, Filologia rosyjska II stopnia tłumaczeniowa
I semestr, Filologia rosyjska II stopnia nauczycielska
II semestr, Filologia rosyjska II stopnia nauczycielska
III semestr, Filologia rosyjska II stopnia nauczycielska
IV semestr, Filologia rosyjska II stopnia nauczycielska

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska jest doskonałym znawcą języka rosyjskiego, posiada solidne przygotowanie filologicz¬ne, dysponuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz glottodydaktyki. Zna w stopniu pogłębionym najważniejsze dla Rosji zdarzenia i procesy historyczne-społeczne, kulturę, filozofię oraz współczesne życie kulturalne i instytucje kultury Rosji. Dysponuje wiedzę teoretyczną i umiejętnościami z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka rosyjskiego, a także z zakresu współczesnych teorii wychowania i komunikowania oraz ich społeczno-kulturowych uwarunkowań. Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w typowych i nietypowych sytuacjach społecznych i zawodowych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym i naukowym.

Profil zawodowy absolwenta:

Ugruntowana wiedza filologiczną oraz wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, pedagogiki i oraz dydaktyki języka rosyjskiego, pozwalająca na rozumienie procesów nauczania i uczenia się, a także umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania rosyjskiego na III i IV etapie edukacyjnym, umożliwiają absolwentowi specjalizacji nauczycielskiej na studiach drugiego na filologii rosyjskiej zatrudnienie oraz gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach językowych.

Absolwent 2 stopnia filologii rosyjskiej posiada także kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w charakterze specjalisty lub konsultanta w zakresie realioznawstwa i kultury rosyjskiej w instytucjach międzynarodowych, urzędach, wydawnictwach, biurach turystycznych itp.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.