Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.ROS-LS
  Nazwa: Filologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia rosyjska
Filologia rosyjksa, język rosyjski w biznesie
Filologia rosyjksa, rosjoznawstwo
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, filologia rosyjska
II semestr, filologia rosyjska
III semestr, filologia rosyjska
IV semestr, filologia rosyjska
V semestr, filologia rosyjska
VI semestr, filologia rosyjska

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia
V semestr, Filologia
VI semestr, Filologia
I semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
II semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
III semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
IV semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
V semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
VI semestr, Filologia rosyjska I stopnia, język rosyjski w biznesie
I semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo
II semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo
III semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo
IV semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo
V semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo
VI semestr, Filologia rosyjska I stopnia rosjoznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, specjalizacja „język rosyjski w biznesie” oraz odbyta praktyka zawodowa wyposaża w wiedzę z zakresu teorii przekładu i kwalifikacje praktyczne w tej dziedzinie.

Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Rosją w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem rosyjskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), drugim językiem słowiańskim (białoruski / bułgarski / czeski - poziom A2 ESOKJ) oraz językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2+ ESOKJ).

Absolwent studiów pierwszego jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego

stopnia.

Profil zawodowy absolwenta: wiedza, zdobyte kwalifikacje i nabyte kompetencje społeczne umożliwiają zatrudnienie w charakterze tłumacza w biurach turystycznych, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, etc., pilota wycieczek, wydawcy, edytora.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.