Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.ROSZ-2S
  Nazwa: Filologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia rosjoznawstwo
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, rosjoznawstwo
II semestr, rosjoznawstwo
III semestr, rosjoznawstwo
IV semestr, rosjoznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku rosjoznawstwo jest doskonałym znawcą języka rosyjskiego, posiada solidne przygotowanie filologicz¬ne, dysponuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, realioznawstwa i przekładoznawstwa rosyjskiego. Zna w stopniu pogłębionym najważniejsze dla Rosji zdarzenia i procesy historyczne-społeczne, kulturę, filozofię oraz współczesne życie kulturalne i instytucje kultury Rosji. Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w typowych i nietypowych sytuacjach społecznych i zawodowych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym i naukowym.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia:

- 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz

poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia,

by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166).

Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta,

treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także

zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

- 7 września 2004 r. (Dz.U. nr 207, poz. 2110) w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.