Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.S-2S
  Nazwa: Filologia, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia slawistyka
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia

Pozostałe toki nauczania

I semestr, slawistyka
II semestr, slawistyka
III semestr, slawistyka
IV semestr, slawistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku slawistyka, specjalizacja tłumaczeniowa jest doskonałym znawcą języka bułgarskiego, posiada solidne przygotowanie filologiczne, dysponuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa słowiańskiego. Zna w stopniu pogłębionym najważniejsze dla Bułgarii zdarzenia i procesy historyczne-społeczne, kulturę, filozofię oraz współczesne życie kulturalne i instytucje kultury Bułgarii. Potrafi porozumiewać się w języku bułgarskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w typowych i nietypowych sytuacjach społecznych i zawodowych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym i naukowym.

Profil zawodowy absolwenta:

Ugruntowana wiedza filologiczną oraz wiedza teoretyczna z zakresu teorii przekładu, odbyte praktyki zawodowe, a także znajomość języka bułgarskiego na poziomie biegłości C2 predysponują absolwenta studiów 2 stopnia slawistyki do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych oraz tzw. przemysłu kreatywnego, urzędach i przedsiębiorstwach współpracujących z Bułgarią, firmach z branży outsourcingu, agencjach turystycznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a także sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Bułgarii.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.