Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.U-LS
  Nazwa: Filologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia ukraińska
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, filologia ukraińska
II semestr, filologia ukraińska
III semestr, filologia ukraińska
IV semestr, filologia ukraińska
V semestr, filologia ukraińska
VI semestr, filologia ukraińska

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia
V semestr, Filologia
VI semestr, Filologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia ukraińska, studia stacjonarne pierwszego stopnia posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury ukraińskiej oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach Ukrainy. Specjalizacja „język ukraiński w biznesie” oraz odbyta praktyka zawodowa wyposaża w wiedzę z zakresu teorii przekładu i kwalifikacje praktyczne w tej dziedzinie.

Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Ukrainą w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), językiem rosyjskim (poziom A2 ESOKJ) oraz językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ).

Absolwent studiów pierwszego jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Profil zawodowy absolwenta:

Pogłębiona i usystematyzowana wiedza filologiczną oraz wiedza teoretyczna z zakresu teorii przekładu, odbyte praktyki zawodowe, a także kompetencje językowe predysponują absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia ukraińskiej, specjalizacja „język ukraiński w biznesie” do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Ukrainą oraz w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.