Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Germanistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-GER-2S
  Nazwa: Germanistyka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: germanistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Germanistyka
II semestr, Germanistyka
III semestr, Germanistyka
IV semestr, Germanistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Germanistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Germanistyka posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym znajomość niemieckiego języka fachowego m.in. z takich dziedzin jak ekonomia, prawo, medycyna oraz gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Profile zawodowe absolwentów: Absolwent posiada uprawnienia i kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach i placówkach edukacyjnych na II i III etapie edukacyjnym. Jest on ponadto przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji i negocjacji w języku obcym oraz tłumaczenia tekstów. Posiada również umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko rozumianą kulturą oraz dziedziną komunikacji społecznej. Nabyte podczas studiów wiedza i kompetencje umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w charakterze: pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur, tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.