Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Germanistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-GER-LS
  Nazwa: Germanistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: germanistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Germanistyka
II semestr, Germanistyka
III semestr, Germanistyka
IV semestr, Germanistyka
V semestr, Germanistyka
VI semestr, Germanistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Germanistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku germanistyka posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze państw niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Profile zawodowe absolwentów: Absolwent uzyskuje zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest on ponadto przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia korespondencji i negocjacji w języku obcym. Posiada również umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko rozumianą kulturą oraz dziedziną komunikacji społecznej. Nabyte podczas studiów wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w charakterze np. pracownika w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur, tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.