Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Informacja w e-społeczeństwie, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-IE-LS
  Nazwa: Informacja w e-społeczeństwie, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, 6 semesrtrów
Kierunki: informacja w e-społeczeństwie
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Informacja w e-społeczeństwie
II semestr, Informacja w e-społeczeństwie
III semestr, Informacja w e-społeczeństwie
IV semestr, Informacja w e-społeczeństwie
V semestr, Informacja w e-społeczeństwie
VI semestr, Informacja w e-społeczeństwie

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Informacja w e- społeczeństwie
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku informacja w e–społeczeństwie, specjalność: informacja w kulturze i mediach jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, jak również wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące możliwości wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno – komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w kulturze i mediach. Legitymuje się znajomością technik organizacji i tworzenia zasobów informacyjnych, wiedzy z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju systemu usług, a także z zakresu obsługi technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W szczególności uzyskuje wiedzę dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji, wdrażania narzędzi cyfrowych, znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług sektora publicznego i prywatnego, ich organizacji i promowania, znajomość rozwiązań prawnych dotyczących tych sfer. Posiada wiedzę ogólną z zakresu socjologii, psychologii społecznej, komunikacji, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu.

Absolwent legitymuje się również profesjonalną wiedzę i kompetencjami w zakresie modułu specjalności: informacja w kulturze i mediach.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.