Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-INB-LS
  Nazwa: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
II semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
III semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
IV semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
V semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
VI semestr, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnohumanistycznych i zawodowych. Jest starannie przygotowany do pełnienia swojego zawodu bez względu na przyszłe miejsce pracy, a w szczególności:

a) posiada systematyczną znajomość problematyki z szeroko rozumianej bibliologii, znajomość nowoczesnych systemów informacji, umiejętność sporządzania serwisów informacyjno-bibliograficznych o charakterze specjalnym, dobre opanowanie specjalizacji (dawna książka, biblioteki publiczne i szkolne, informacja naukowa, językowe aspekty opisu, medioznawcza w zakresie poprawności oceny i analizy źródeł, jak również konstruowania wniosków syntetycznych).

b) przygotowany jest do wykonywania pracy w zakresie zarządzania informacją, w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką i centrum informacji, wykonywania podstawowych prac edytorskich i podjęcia pracy naukowej

c) posiada uprawnienia do podjęcia pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.

Absolwent posiada ogólną wiedzę stanowiącą podstawę dla refleksji teoretycznej odnoszącej się do procesów informacyjnych oraz wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Legitymuje się znajomością metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych, a w szczególności znajomością wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętnością sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł informacji, znajomością metod pracy z czytelnikiem i użytkowniekiem informacji, promowania bibliotek, informacji i czytelnika, znajomością prawa autorskiego, bibliotecznego i informacyjnego. Posiada również wiedzę z zakresu dziejów kultury książki, mediów, edytorstwa filologicznego, historycznego i technicznego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemów informacyjnych, a w szczególności we wszelkiego typu bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, księgarniach i innych pokrewnych instytucjach, a także do pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia polska. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U. Nr 116, poz. 1004 z późn.zm.) oraz Standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.