Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

informatologia stosowana, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-INFO-2S
  Nazwa: informatologia stosowana, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: informatologia stosowana
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, informatologia stosowana
II semestr, informatologia stosowana
III semestr, informatologia stosowana
IV semestr, informatologia stosowana

Pozostałe toki nauczania

III semestr, cyfrowe zasoby informacji
IV semestr, cyfrowe zasoby informacji

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Informatologia stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku informatologia stosowana, specjalizacja: cyfrowe zasoby informacji jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odnoszące się do procesów informacyjnych oraz z zakresu nauki o książce i informacji. Legitymuje się znajomością metod i technik stosowanych w zarządzaniu zasobami informacyjnymi, procesach informacyjnych,

a w szczególności znajomością wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętnością sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł informacji. Wykazuje się znajomością metod pracy z użytkownikiem informacji, metodologii badań potrzeb i kompetencji użytkowników informacji, form promocji i reklamy placówek informacyjnych oraz aspektów prawnych i etycznych dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej.

Absolwent legitymuje się również profesjonalną wiedzą i kompetencjami w zakresie modułu specjalizacyjnego: cyfrowe zasoby informacji.

Jest przygotowany do planowania i realizowania polityki informacyjnej, pracy w instytucjach zajmujących się zdobywaniem i przetwarzaniem informacji, rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarządzaniem w placówkach informacyjnych, wydawniczych i księgarskich, w różnych instytucjach działających nw sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauli i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych ( w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i media tekach oraz innych pokrewnych instytucjach).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.