Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-KM-2S
  Nazwa: Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki: Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
II semestr, Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
III semestr, Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
IV semestr, Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium- Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (Intercultural Communication in Education and the Workplace): dysponuje wiedzą o kulturowym zróżnicowaniu świata i specyfice dziedzin nauki zajmujących się badaniem kultury i dynamiki zjawisk kulturowych, odmienności i różnorodności kulturowej; rozumie konieczność poszukiwania informacji i pogłębienia wiedzy o innej kulturze przed podjęciem kontaktów międzykulturowych z jej przedstawicielami; posiada kompetencje międzykulturowe (w tym niewerbalne) niezbędne do efektywnego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, ułatwiające komunikację i budowanie relacji z przedstawicielami innych kultur; jest w stanie dostrzec wieloaspektowość relacji języka i kultury; ma wiedzę o językach świata (ze szczególnym uwzględnieniem roli języka angielskiego oraz języków Europy); jest w stanie dostrzec problemy wielojęzyczności oraz adaptacyjne zachowania językowe w warunkach wielokulturowości; ma kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego (poziom B2+ lub C1) oraz w zakresie drugiego języka obcego (co najmniej poziom A2) w zakresie recepcji i produkcji językowej w odniesieniu do realiów rynku pracy; ma praktyczne umiejętności językowe (ustne i pisemne) oraz personalne umożliwiające funkcjonowanie w instytucjach edukacyjnych i na międzynarodowym rynku pracy; dzięki nabytej wiedzy o kulturach i kompetencjom w zakresie znajomości języka angielskiego jest w stanie efektywnie prowadzić badania w środowiskach wielokulturowych i wielojęzycznych; przejawia postawy cechujące się szacunkiem, empatią, cierpliwością i otwartością na inne kultury.

Ugruntowana wiedza w zakresie międzykulturowości oraz nabyte praktyczne umiejętności językowe predysponują absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy (Intercultural Communication in Education and the Workplace) do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel i obsługujących zagranicznych klientów (telekomunikacyjne, turystyczne: biura podróży, hotele); dziekanatach i biura karier uczelni wyższych kształcących studentów zagranicznych; agendach międzynarodowych z obszaru kultury; strukturach Unii Europejskiej; instytucjach kultury i instytucjach oświatowych promujących wielokulturowość; służbach mundurowych funkcjonujących w wielokulturowych środowiskach; mediach (telewizja, radio, prasa, portale internetowe); ośrodkach dla uchodźców.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.