Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-KUL-2S
  Nazwa: Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki: kulturoznawstwo
Kierunki do
wyboru:
kulturoznawstwo folklorystyka i etnologia
kulturoznawstwo krytyka i promocja sztuk plastycznych
kulturoznawstwo kultura i turystyka
kulturoznawstwo media i kultura popularna
kulturoznawstwo sztuka i turystyka
kulturoznawstwo zarządzanie w kulturze
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, kulturoznawstwo
II semestr, kulturoznawstwo
III semestr, kulturoznawstwo
IV semestr, kulturoznawstwo

Pozostałe toki nauczania

I semestr, folklorystyka i etnologia
II semestr, folklorystyka i etnologia
III semestr, folklorystyka i etnologia
IV semestr, folklorystyka i etnologia
I semestr, krytyka i promocja sztuk plastycznych
II semestr, krytyka i promocja sztuk plastycznych
III semestr, krytyka i promocja sztuk plastycznych
IV semestr, krytyka i promocja sztuk plastycznych
I semestr, kultura i turystyka
II semestr, kultura i turystyka
III semestr, kultura i turystyka
IV semestr, kultura i turystyka
I semestr, media i kultura popularna
II semestr, media i kultura popularna
III semestr, media i kultura popularna
IV semestr, media i kultura popularna
I semestr, sztuka i turystyka
II semestr, sztuka i turystyka
III semestr, sztuka i turystyka
IV semestr, sztuka i turystyka
I semestr, zarządzanie w kulturze
II semestr, zarządzanie w kulturze
III semestr, zarządzanie w kulturze
IV semestr, zarządzanie w kulturze

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Kulturoznawstwo
Magisterium - Kulturoznawstwo
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kulturoznawstwa UMCS otrzymuje zarówno przygotowanie humanistyczne jak i wiedzę z zakresu wybranych dziedzin kultury, procesów społeczno – kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), a w zależności od specjalizacji i specjalności, przygotowanie (zdobycie uprawnień) do podejmowania konkretnej pracy:

- instruktora w placówce kulturalno – oświatowej,

- merytorycznego pracownika muzeum i ruchu regionalnego,

- animatora działań kulturalno – społecznych w samorządach lokalnych,

- krytyka, menagera oraz animatora działań artystycznych,

- przewodnika turystycznego i pracownika przemysłu turystycznego,

- specjalisty w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.