Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-L-2S
  Nazwa: logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: logopedia z audiologią
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Logopedia z audiologią
II semestr, Logopedia z audiologią
III semestr, Logopedia z audiologią
IV semestr, Logopedia z audiologią

Pozostałe toki nauczania

I semestr, logopedia kliniczna
II semestr, logopedia kliniczna
III semestr, logopedia kliniczna
IV semestr, logopedia kliniczna
I semestr, protetyka słuchu
II semestr, protetyka słuchu
III semestr, protetyka słuchu
IV semestr, protetyka słuchu
I semestr, surdologopedia
II semestr, surdologopedia
III semestr, surdologopedia
IV semestr, surdologopedia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Logopedia z audiologią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku dysponuje nowoczesną wiedzą i umiejętnościami z zakresu rozwoju mowy, diagnostyki, rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, kształtowania emisji głosu i techniki mówienia. Poziom kompetencji absolwenta studiów magisterskich jest zgodny z europejskimi standardami kształcenia logopedów. Uzyskane przygotowanie pedagogiczne pozwala na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela – logopedy i audiologa ogólnego.

Absolwent studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. Osoba kończąca studia z zakresu logopedii z audiologią ma praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku logopedy również w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Ukończenie studiów drugiego stopnia umoż¬liwia podjęcie pracy w charakterze logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi wcześniej, także w: szkołach ponadpodstawowych, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych, również o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i techniki mówienia oraz stanowi podstawę pracy w ramach praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiologiczne)

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.