Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-L-LS
  Nazwa: logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: logopedia z audiologią
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Logopedia z audiologią
II semestr, Logopedia z audiologią
III semestr, Logopedia z audiologią
IV semestr, Logopedia z audiologią
V semestr, Logopedia z audiologią
VI semestr, Logopedia z audiologią

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Logopedia z audiologią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji.

Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Zna język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy i audiologa ogólnego, pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego.

Zdobyte podczas studiów: wiedza, umiejętności i kompetencje, umożliwiają absolwentowi współpracę z nauczycielami, psychologami, pedagogami, i lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami) oraz przygotowują go do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.