Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Rusycystyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-RU-2S
  Nazwa: Rusycystyka, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki: rusycystyka
Kierunki do
wyboru:
rusycystyka tłumaczeniowa
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Rusycystyka
II semestr, Rusycystyka
III semestr, Rusycystyka
IV semestr, Rusycystyka

Pozostałe toki nauczania

IV semestr Rusycystyka, tłumaczniowa

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Rusycystyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku rusycystyka, specjalność tłumaczeniowa jest doskonałym znawcą języka rosyjskiego, posiada solidne przygotowanie filologicz¬ne, dysponuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzą z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa rosyjskiego. Zna w stopniu pogłębionym najważniejsze dla Rosji zdarzenia i procesy historyczne-społeczne, kulturę, filozofię oraz współczesne życie kulturalne i instytucje kultury Rosji. Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w typowych i nietypowych sytuacjach społecznych i zawodowych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz w języku zachodnioeuropejskim na poziomie B2+ ESOKJ. Swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym i naukowym.

Ugruntowana wiedza filologiczna oraz wiedza teoretyczna z zakresu teorii przekładu, odbyte praktyki zawodowe, a także znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 predysponują absolwenta studiów 2 stopnia rusycystyki do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami rosyjskojęzycznymi oraz w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.