Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-TCAK1-LS
  Nazwa: Technologie cyfrowe w animacji kultury, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: technologie cyfrowe w animacji kultury
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury
II semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury
III semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury
IV semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury
V semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury
VI semestr, Technologie cyfrowe w animacji kultury

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: LIcencjat - Technologie cyfrowe w animacji kultury
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Technologii cyfrowych w animacji kultury posiada szerokie kompetencje umożliwiające mu animowanie różnych zjawisk w obszarze kultury oraz tzw. przemysłów kreatywnych. Potrafi sprawnie posługiwać się cyfrowymi technologiami do zdobywania i przetwarzania informacji, komunikować się za pomocą aplikacji internetowych, zna podstawowe zasady tworzenia multimediów oraz podstawy programowania oraz tworzenia stron internetowych.

Absolwent samodzielnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące nauk o kulturze, potrafi badać Internet i jego zasoby, wizualizować treści, dane i informacje, pisać teksty, promować wydarzenia za pomocą nowych mediów.

Absolwenci kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury jest przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach portali Internetowych, redakcjach telewizyjnych i radiowych, agencjach interaktywnych, instytucjach kultury (centra kultury, domy kultury, galerie, muzea itp.), przemysłach kreatywnych (reklama, PR), różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury (fundacje, stowarzyszenia) oraz jako animatorzy i menadżerzy kultury.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.