Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka historyczna, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-TH-2S
  Nazwa: Turystyka historyczna, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1.5-roczne
Kierunki: turystyka historyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Turystyka historyczna
II semestr, Turystyka historyczna
III semestr, Turystyka historyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Turystyka Historyczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Turystyka historyczna” specjalność „Lublinistyka – studia przewodnickie” posiada wyspecjalizowaną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych i społecznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub działalności społecznej w sferze szeroko rozumianej turystyki i krajoznawstwa. W sposób kompetentny wykorzystuje i przekazuje nabytą szeroką wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębia. Posiada rozwinięte umiejętności i nawyki jej aktualizowania oraz integrowania z innymi dziedzinami nauki w propagowaniu historii, tradycji, dziedziny kultury, gospodarki oraz turystyki. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje. Swobodnie posługuje się w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych językiem obcym (poziom B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Potrafi wykorzystywać nowoczesne środki i techniki multimedialne w podejmowanych działaniach zawodowych.

Absolwent specjalności „Lublinistyka – studia przewodnickie” posiada pogłębioną wiedzę na temat przeszłości Lublina i okolic oraz perspektyw jego rozwoju, a także zna uwarunkowania i możliwości lokalnego rynku turystyczny. Jest przygotowany do diagnozowania i projektowania zadań w sferze praktycznego zastosowania wiedzy historycznej w przedsięwzięciach krajoznawczych, turystycznych, organizacji widowisk masowych (eventowych) na terenie Lublina i okolic. Potrafi samodzielnie projektować trasy turystyczne i kompetentnie wykonywać zawód przewodnika, projektować i wykorzystywać programy zwiedzania wirtualnego.

Profil zawodowy absolwenta:

Absolwent specjalności „Lublinistyka – studia przewodnickie” posiada rozbudowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do przygotowanie do podejmowania i profesjonalnego wykonywania pracy w zawodzie miejskiego przewodnika turystycznego oraz w lokalnych instytucjach krajoznawczo-turystycznych, samorządowych, fundacjach, muzeach, mediach i w innych obszarach kreowania kultury historycznej.

Dalsze studia: (brak danych)