Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Turystyka historyczna, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-TH-LS
  Nazwa: Turystyka historyczna, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: turystyka historyczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Turystyka historyczna
II semestr, Turystyka historyczna
III semestr, Turystyka historyczna
IV semestr, Turystyka historyczna
V semestr, Turystyka historyczna
VI semestr, Turystyka historyczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Turystyka Historyczna
Licencjat - Turystyka Historyczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Turystyka historyczna” posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki. Absolwent posługuje się co najmniej dwoma językami obcymi (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), swobodnie włada językiem specjalistycznym w zakresie studiowanej dyscypliny.

Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje. Posiada nabyte podczas praktyk zawodowych i szkoleń umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia imprez turystycznych, przygotowania oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz obsługi klienta, a także specjalistyczne uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie studiów umożliwiają zatrudnienia na europejskim rynku turystycznym. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w przedsiębiorstwach, biurach podróży, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych działających na polskim rynku usług turystycznych, specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Zdobyte podczas studiów wykształcenie z zakresu historii pozwala mu na podejmowanie pracy w placówkach muzealnych i organizacjach społecznych związanych z propagowaniem wiedzy historycznej. Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki krajowej i zagranicznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Turystyka historyczna” jest uprawniony do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.