Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Translacja konferencyjna, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-TK-2S
  Nazwa: Translacja konferencyjna, stacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki: Translacja konferencyjna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semsestr, Translacja konferencyjna
II semsestr, Translacja konferencyjna
III semsestr, Translacja konferencyjna
IV semsestr, Translacja konferencyjna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Translacja konferenyjna
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku translacja konferencyjna absolwent:

1. posiada wiedzę i umiejętności merytoryczne w następujących zakresach:

a) na etapie przygotowawczym do tłumaczenia ustnego w różnych obszarach jego funkcjonowania (tłumaczenie konferencyjne, środowiskowe i ustne dla biznesu i turystyki) w ramach oferowanych języków (język angielski i niemiecki):

• operowanie terminologią specjalistyczną w ramach oferowanych języków (język angielski i niemiecki) oraz języka polskiego,

• tworzenie tekstów specjalistycznych w ramach oferowanych języków (język angielski i niemiecki) oraz języka polskiego,

• pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej,

• tworzenie terminologii specjalistycznej dla określonych obszarów wiedzy i umiejętność ich zastosowania w tekście;

b) na etapie poprzedzającym tłumaczenie ustne w różnych obszarach jego funkcjonowania (tłumaczenie konferencyjne, środowiskowe i ustne dla biznesu i turystyki) w ramach oferowanych języków (język angielski i niemiecki):

• rozpoznanie tematu tekstu w określonych obszarach wiedzy;

• tworzenie terminologii specjalistycznej dla określonych rodzajów tekstów;

c) w fazie rozumienia tekstu oryginału:

• tworzenie hipotez dotyczących tematu i struktury tekstu;

• antycypowanie (przewidywanie) określonych struktur językowych w prezentowanym tekście oryginału;

• rozpoznawanie treści, cech i pojęć kluczowych dla kultury określonego języka (polskiego i angielskiego/ niemieckiego) oraz ich roli w tekście oryginału;

d) w fazie formułowania translatu:

• artykulacyjna prezentacji tworzonego tekstu;

• rozpoznawania treści, cech i pojęć kluczowych dla kultury określonego języka (polskiego i angielskiego/ niemieckiego) oraz ich roli w tekście translatu;

g) kształtowanie działań translacyjnych w odniesieniu do kryteriów poprawności językowo-komunikacyjnych w ramach oferowanych języków (język angielski i niemiecki) oraz języka polskiego

h) posługiwaniesię zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny (mikrofony, słuchawki, system tourguide, pulpit sterowniczy kabiny tłumaczy) i funkcjonowanie w otoczeniu multimedialnym (zewnętrzny rzutnik multimedialny)

2. posiadawiedzę i umiejętności funkcjonowania na rynku pracy w następujących zakresach:

a) zarządzanie usługą translatorską, jako sprzedażową (łańcuch sprzedaży, wytworzenie a sprzedaż usługi, powtarzalność zleceń, itp.)

b) znajomość regulacji prawnych dotyczących certyfikacji i wykonywania zawodu tłumaczaw różnych obszarach jego funkcjonowania (tłumaczenie konferencyjne, środowiskowe i ustne dla biznesu i turystyki)

c) znajomość sektora usług tłumaczeniowych (w różnych obszarach jego funkcjonowania (tłumaczenie konferencyjne, środowiskowe i ustne dla biznesu i turystyki);

c) konstruowanie oferty rynkowej i zdobywanie zleceń;

e) przestrzeganie standardów i wymogów jakościowych określonych przez instytucje rynku pracy (TEPiS, STP, EN/PN-15038)

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.