Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Ukrainistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-U-LS
  Nazwa: Ukrainistyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: ukrainistyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Ukrainistyka
II semestr, Ukrainistyka
III semestr, Ukrainistyka
IV semestr, Ukrainistyka
V semestr, Ukrainistyka
VI semestr, Ukrainistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Ukrainistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Ukrainistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność „język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej” potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, drugim językiem słowiańskim (rosyjski) na poziomie A2 ESOKJ oraz językiem zachodnioeuropejskim na poziomie B2 ESOKJ. Posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury ukraińskiej, wiedzę z zakresu obsługi administracyjno-celnej i turystyki oraz pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach Ukrainy. Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z Ukrainą w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Wszystko to predysponuje absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach zorientowanych na kontakty z Ukrainą, placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.