Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

architektura informacji, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-AI-2S
Nazwa: architektura informacji, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura informacji
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
architektura informacji architektura systemów informacyjnych
architektura informacji publikowanie cyfrowe i sieciowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium-Architektura informacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Architektura informacji – studia II stopnia posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu architektury informacji, nauki o informacji, komunikacji wizualnej, uzupełnionej elementami wiedzy z zakresu językoznawstwa i nauki o książce i kulturze ujmowanych w kontekście historycznym. Legitymuje się m.in. umiejętnościami z zakresu architektury przekazów medialnych; analizy, interpretacji i wizualizacji danych oraz systemów identyfikacji wizualnej; systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach; bezpieczeństwa informacji. Posiada wiedzę odnoszącą się do problemów badawczych nauki o informacji przygotowującą do podejmowania badań naukowych w tym zakresie.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi, komunikacyjnymi oraz identyfikacji wizualnej – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Brane są pod uwagę takie zawody jak: architekt informacji, projektant baz danych, projektant stron internetowych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, specjalista od zarządzania informacją, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, instytucji naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i inne.

Studia przygotowują do kontynuowania kształcenia w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Dalsze studia: (tylko po angielsku)

Enables application for postgraduate and doctoral programmes

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)