Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

architektura informacji, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-AI-LS
Nazwa: architektura informacji, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura informacji
architektura informacji architektura systemów informacyjnych
architektura informacji publikowanie cyfrowe i sieciowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Architektura informacji
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Architektura informacji – studia I stopnia, posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz otrzymuje tytuł licencjata uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku architektura informacji i innych kierunkach humanistycznych i społecznych. Zdobyta wiedza stanowi również podstawę do podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu architektury informacji, nauki o informacji, komunikacji wizualnej, uzupełnionej elementami wiedzy z zakresu językoznawstwa i nauki o książce i kulturze ujmowanych w kontekście historycznym. Studia przygotowują do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Legitymuje się m.in. następującymi umiejętnościami:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych i wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy,

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji,

- ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi,

- zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacyjnych,

- ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych,

- potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualizacji informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Absolwent uzyskuje również profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przedmiotów specjalistycznych w ramach specjalizacji: Architektura systemów informacyjnych.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi, komunikacyjnymi oraz identyfikacji wizualnej – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Brane są pod uwagę takie zawody jak: architekt informacji, projektant baz danych, projektant stron internetowych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, specjalista od zarządzania informacją, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, instytucji naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i inne.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)