Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-ETR-LS
Nazwa: E-edytorstwo i techniki redakcyjne, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: e-edytorstwo i techniki redakcyjne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Uprawnienia zawodowe: (tylko po angielsku)

E-EDITING IN NEW MEDIA

A graduate of the first-cycle of the e-editing and editorial techniques studies has basic knowledge in the field of editing, electronic publishing, editorial techniques and in the field of language and literary studies. He/she has linguistic and literary competences allowing them to adjust and create texts, and has basic IT, economic and legal knowledge needed to work in editorial institutions. A graduate receives a BA degree entitling him/her to undertake second-cycle studies in the field of Polish philology and in other fields or specialties related to editing.

A graduate’s professional profile: A graduate of the e-editing in new media specialization has additional knowledge and general skills in the field of: cultural contexts of the functioning of new media, convergence processes in digital media, creating e-textbooks and e-books, editing and designing websites and audiovisual messages, preparation of utility texts intended for dissemination in cyberspace, creating educational multimedia materials, e-learning principles. He/she is prepared to work as a website editor as well as an editor in other institutions.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)