Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hispanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-HI-LS
Nazwa: Hispanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: hispanistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Hispanistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku „Hispanistyka” studia stacjonarne pierwszego stopnia posiada usystematyzowaną, rozległą wiedzę z zakresu języka hiszpańskiego, językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz literatury i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego, a także pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach nie tylko Hiszpanii, ale także krajów hispanojęzycznych poza kontynentem europejskim.

Swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posiada podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu i literaturoznawstwa. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi i potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent specjalności „język w przekładzie i komunikacji zawodowej” jest przygotowany szczególnie do pracy w biurach tłumaczeń, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Hiszpanią i krajami hispanoamerykańskimi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Potrafi tłumaczyć różnogatunkowe teksty (literackie, specjalistyczne: prawnicze, ekonomiczne, techniczne). Ma świadomość roli tłumacza wobec wyzwań współczesnej cywilizacji oraz specyfiki kulturowej społeczeństw krajów hispanojęzycznych. Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych. Potrafi identyfikować i analizować własne zadania związane z wykonywanym zawodem.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)