Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-KUL-LS
Nazwa: Kulturoznawstwo, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: kulturoznawstwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
kulturoznawstwo judaistyka
kulturoznawstwo krytyka i animacja sztuki
kulturoznawstwo medialna
kulturoznawstwo teatrologia i filmoznawstwo
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Kulturoznawstwo
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kulturoznawstwa w procesie kształcenia otrzymuje ogólne przygotowanie humanistyczne, wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętności analizy i interpretacji tekstów i zjawisk kulturowych, ma możliwość zdobycia określonych kwalifikacji i umiejętności w ramach specjalizacji - krytyka i animacja sztuki; krytyk, animator i menadżer działań artystycznych, zwłaszcza w zakresie sztuk plastycznych, - animator działań kulturalnych i etatowy pracownik różnorodnych instytucji upowszechniania kultury, w tym instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji, merytoryczny pracownik muzeów i ruchu regionalnego.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)