Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-L-LS
Nazwa: logopedia z audiologią, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: logopedia z audiologią
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Logopedia z audiologią
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia. Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji. Absolwent posługuje się technologią informacyjną w zakresie ogólnym, a także potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli logopedów określonym w Zał. 3 do Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jednak zgodnie z obowiązującym standardem pełne kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych może uzyskać absolwent studiów II stopnia. Na studiach I stopnia absolwent realizuje część wymagań określonych w standardzie.

Absolwent jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami) i innymi specjalistami oraz opiekunami swoich podopiecznych w celu zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji pozwalających na zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), placówkach pomocy społecznej, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych placówkach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem a także w prywatnych gabinetach logopedycznych. Studia umożliwiają wprawdzie realizację tylko części wymagań standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określonych w Zał. 3 do Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r., jednak w świetle obowiązującego obecnie dyrektorów szkół i placówek oświatowych § 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) mogą oni zatrudniać również absolwentów studiów I stopnia.

Duża liczba godzin praktyk zawodowych, odbywanych w różnorodnych placówkach, wszechstronnie przygotowuje absolwenta do podjęcia licznych aktywności związanych z wykonywaniem zawodu.

Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)