Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-LS-2S
Nazwa: Lingwistyka stosowana, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie , 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: lingwistyka stosowana
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
lingwistyka stosowana język angielski z francuskim
lingwistyka stosowana język angielski z niemieckim
lingwistyka stosowana język angielski z rosyjskim
lingwistyka stosowana język niemiecki z angielskim
lingwistyka stosowana Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i rozmowa kwalifikacyjna

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Lingwistyka stosowana
  • Magisterium - Lingwistyka stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent lingwistyki stosowanej po studiach drugiego stopnia jest w pełni przygotowany do następujących działań:

- prowadzenie komunikacji specjalistycznej w zakresie oferowanych par języków obcych : niemiecki z angielskim

- rozwiązywanie problemów komunikacji interkulturowej

- w ramach specjalizacji translatorskiej dokonywanie przekładu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych z głównych obszarów rzeczywistości komunikacyjnej w ramach oferowanych par języków: niemiecki z angielskim

- stałe podnoszenie własnych kompetencji poprzez aktualizację wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Opis szczegółowy

Kwalifikacje szczegółowe, rodzaje i zakresy kompetencji:

A: kompetencja językowo-interkulturowa:

1. umiejętność rozumienia i tworzenia komunikacyjnie adekwatnych tekstów w języku ojczystym, wybranym pierwszym i drugim z oferowanych par języków niemiecki z angielskim w określonych programowo głównych obszarach tematycznych i uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego z uwzględnieniem ich specyfiki kulturowej zwłaszcza w komunikacji;

2. umiejętność rozpoznawania i tworzenia komunikacyjnie skutecznych relacji interkulturowych w konkretnych sytuacjach komunikacji z przedstawicielami języków i kultur w ramach studiowanej jednej kombinacji językowej z oferowanych par: niemiecki z angielskim

B: kompetencja terminologiczno-specjalistyczna:

1. wiedza z zakresu terminologii specjalistycznej z programowo określonych głównych obszarów tematycznych i technolektów oraz uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego w zakresie języka ojczystego, pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par języków: niemiecki z angielskim

2. umiejętność recepcji i tworzenia tekstów specjalistycznych zgodnie z określonymi wzorcami tekstowymi z głównych obszarów tematycznych oraz uzupełnionych o inne z wyboru indywidualnego w zakresie języka ojczystego, pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par języków: niemiecki z angielskim w celu tworzenia skutecznej komunikacji specjalistycznej;

C: kompetencja redakcyjna w ramach oferowanych i wybranych par języków:

Niemiecki z angielskim ,

1. umiejętność samodzielnego tworzenia tekstów w ramach określonych zadań, np. w celu prowadzenia korespondencji, sporządzania protokołów, tekstów technicznych, tekstów o charakterze dziennikarskim itp.;

2. umiejętność opracowywania tekstów w zakresie dokonywania oceny analitycznej, syntez, streszczeń w celu pozyskania określonych informacji oraz prowadzenia różnego rodzaju dokumentacji;

3. redagowanie tekstów oryginalnych i przekładów;

4. przetwarzanie istniejących tekstów dla innych potrzeb i celów;

5. doradztwo w zakresie problemów komunikacji interkulturowej;

6. umiejętność zarządzania różnymi formami tekstów.

D: kompetencja translatorska (profil zawodowy):

1. umiejętność przekładu pisemnych tekstów specjalistycznych z indywidualnie wybranych obszarów tematycznych o różnym stopniu zróżnicowania tematycznego: technika, medycyna, nauki przyrodnicze, społeczne itp., dotyczącą stosownego, interlingwalnie-praktycznego przetwarzania różnego rodzaju wzorców tekstowych występujących w tych obszarach w ramach oferowanych i wybranych par języków: niemiecki z angielskim

2. umiejętność ustnego tłumaczenia tekstów pisemnych (tłumaczenie awista) z indywidualnie wybranego obszaru tematycznego (jak wyżej) w ramach trzech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji i syntezy w ramach oferowanych i wybranych par języków: niemiecki z angielskim

3. umiejętność tłumaczenia konsekutywnego (następczego) tekstów ustnych z indywidualnie wybranego obszaru tematycznego (jak wyżej) w ramach trzech trybów transferowania: symulacji, deskrypcji i syntezy, przy zastosowaniu odpowiedniego systemu notacyjnego i w obrębie oferowanych i wybranych par języków: niemiecki z angielskim

4. umiejętność tłumaczenia symultanicznego (kabinowego wzgl. konferencyjnego) z głównych obszarów tematycznych oraz uzupełnionych o wybór indywidualny (jak wyżej) w ramach oferowanych i wybranych par języków: niemiecki z angielskim

5. stała gotowość do podnoszenia własnych kompetencji (merytorycznych, informatyczno-medialnych) poprzez aktualizację wiedzy, rozwijanie nowych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)